Професії (після 11 класу)

Календарь Joomla

Звіт директора

Одним з найважливіших завдань професійно-технічної освіти – формування з підлітків висококваліфікованих робітників, потрібних на сучасному ринку праці.

На даному етапі розвитку держави вкрай необхідні кваліфіковані робітники різних спеціальностей на підприємствах та заводах країни. Модернізація системи професійної освіти спрямована на сучасні інтегровані професії, що спонукають до глибокого осмислення суті й характеру двох невід’ємних, взаємопов’язаних складових – традицій та інновацій, які роблять випускника більш підготовленим до динамічних змін на ринку праці.

Постіндустріальне суспільство різко підвищує статус і роль освіченої, творчої особистості в усіх сферах діяльності людини. Це викликано тим, що за наявності досконалої техніки і високих технологій сучасності, їх використання можливе лише працівникам високої кваліфікації.

На плечі молодого покоління випало дуже складне і відповідальне завдання – відродження української державності, побудова європейської України. Тому передусім педагоги та майстри виробничого навчання повинні допомогти здобувачам освіти зорієнтуватися в оволодінні обраною професією та забезпечити гідне працевлаштування після закінчення навчального закладу.

Наш навчальний заклад вже багато років співпрацює з провідними підприємствами міста та області. Серед яких СП «НІБУЛОН», «Сматр Мерітайм Груп», «Електрим-2000», «Миколаївелектротранс», Державне підприємство науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря- «Маршпроект», приватні підприємства і підприємці.

На цих підприємствах наші здобувачі освіти проходять практику і в подальшому працюють випускники за всіма професіями, які готує ліцей.

Наприклад  на підприємстві «Електрим- 2000» Апостолов Владислав та Кіпрітіді Андрій із задоволенням проходять виробничу практику та виконують різноманітні види робіт: виготовлення низьковольтних комплектних пристроїв та автоматизованих систем управління; монтаж розподільних пристроїв та інше.

Випускники нашого навчального закладу працевлаштовуються на підприємство «Миколаївелектротранс», де додатково здобувають знання по ремонту тролейбусів, виконуючи як електричну так і механізовану частину.

Учні, що здобувають професію Електрозварник щорічно проходять прктику на СП «»НІБУЛОН», виконуючи складні виробничі роботи з ручного дугового та полуавтоматичного зварювання у середовищі вуглекислого газу на конструкціях з вуглецевих та низьковуглецевих сталей, роботи по зварюванню трубопроводів, палубних конструкцій, фундаметів барж тощо.

Після проходженя практики підприємтво СП «НІБУЛОН» працевлаштовує випускників ліцею,які успішно пройшли виробничу практику. Це і Баку Федір, Білоножко Олексій, Вересюк Віталій, Іглавий Максим, Рагімов Руслан,Владичак Андрій, Шевченко Владислав, Руденко Владислав та багато інших.

Багато випускників, що здобувають професії Кухар, Кухар;Офіціант проходили практику на приватних підприємствах. Зараз вони успішно  працюють, в тому числі і шеф-кухарями не тільки у закладах громадського харчування, а і на судах. Це і Шершун Денис, Ганжа Віталій (працює на танкері), Слюсаренко Дмитро, Голєв Сергій, Масков Єлисей, Шкільна Тетяна. Скрипник Іван та багато інших Існує навіть дефіцит у практикантах та випускниках  цих  професій серед роботодавців.

Учні, що навчаються професії Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; Електрозварник на автоматичних та напівавтоатичних машинах також користуються попитом на ринку праці у сфері ремонту і обслуговування автомобілів, всі працевлаштовуються за обраною пофесією – Середа Ігор, Пан Олександр, Пожиган Олександр, Мещеряков Дмитро, Мельничук Олександр, Максименко Ілля та інші.

Значна кількість учнів нашого ліцею – це представники робітничих династій, які продовжують благородну справу своїж родин.

Подальшу долю ліцею педагогічний колектив вбачає в модернізації навчального процесу, впровадженні інноваційних технологій, комп’ютеризації, введенні нових професій, які потрібні на ринку праці, розвитку зв’язків з підприємцями та роботодавцями.


Практика на підприємстві «Сматр Мерітайм Груп»

На робочому місці на судні

Майстер виробничого навчання Нікандров А.Г. з учнем-практикантом

на СП "НІБУЛОН"


Випускник  ліцею під час роботи на підприємстві "Електрим -2000"

Заявка на навчання

Контакти

  • м. Миколаїв, вул..Індустріальна,1, е-mail: mpsl-5@ukr.net


  • В.о. директора    Ямпольська  Наталя Сергіївна, т. 59-31-90
  • Заступник директора з НВР Любицька Олена Віталіївна
  • Заступник директора з НВихР  :Нейсало Сергій Олександрович

  • Заступник директора з НМР: Севостьянова Анжеліка Валеріївна
  • Практичний психолог: Русецька Людмила Олександрівна
  • В.о.головного бухгалтера: Кравець Наталія Михайлівна

Новини

Архів новин